Expositores de mostrador

  • Expositor mutiproducto 130B

  • 70122 Expositor cortaúñas bebé

  • 70558 Expositor cortaúñas

  • 70711E Expositor raspel

  • 70770 Expositor lima cristal pulidora

  • 7014D Expositor giratorio surtido

  • 7014D Expositor giratorio surtido

  • 70D14 Expositor cepillos de madera